Privacy verklaring

Privacy Verklaring het Paradijs in Jezelf Heeze

Het Paradijs in Jezelf Heeze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of doordat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
e-mailadres
betaalgegevens

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een deel van mijn verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan mijn belastingplicht te voldoen.

Dienstverlening

Mijn belangrijkste dienst is het aanbieden van Zweethutten. Om deze diensten zo optimaal mogelijk aan te bieden en uit te voeren verwerk ik je gegevens.

Bij het online aanvragen van informatie en aanmelden voor activiteiten gebruik ik je gegevens om te kunnen corresponderen, zodat ik je gemakkelijk kan benaderen met aanvullende belangrijke informatie.

Afhandeling aanmelding of opdracht

Wanneer je je opgeeft voor een activiteit, gebruik ik je persoonsgegevens voor mijn administratie. Ook krijg ik informatie over je betaling van de bank. Ik bewaar deze informatie zo lang als nodig is om de administratie af te handelen.

Sommige informatie bewaar ik langer omdat dat van de wet moet. Ik moet bijvoorbeeld bewijs van een aanmelding en facturen zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.

Service

Als je je aanmeldt voor een activiteit houd ik je op de hoogte wat betreft praktische informatie, veranderingen en betalingen per email of per post. Je kunt mij ook bereiken via e-mail, post en telefoon.

Nieuws en werving

Om je te informeren over nieuws en het actuele aanbod van Het Paradijs in Jezelf kan het zijn, dat ik je af en toe informatie toestuur. Dit doe ik per post, per e-mail of via social media. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze informatie door mij bericht te sturen via post, e-mail of social media. Via Social Media kun je mij blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Ik geef geen persoonsgegevens door aan derde partijen.

Welke rechten heb je?

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen.
– inzage in – en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die wij van jou hebben.
– het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens.
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
– intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens.
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder. Om dergelijke misverstanden te voorkomen vraag ik of je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek meestuurt. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart.

Klacht indienen

Het Paradijs in Jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetparadijsinjezelf.nl.

Wanneer je ondanks alle zorgvuldige maatregelen niet tevreden bent over hoe Het Paradijs in Jezelf omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens door het Paradijs in Jezelf, neem dan contact met mij op.

Mijn contactgegevens zijn:
Tom Haemers
Ginderover 59
5591 JM Heeze
06 51601049
info@hetparadijsinjezelf.nl
www.hetparadijsinjezelf.nl
KvK-nummer: 17242678

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het eerst gepubliceerd op 27 mei 2018. Het Paradijs in Jezelf behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina